avc_logo_ny.gif

AVC DisplaySystem®

- visualisér effektivt ressourcerne via receptions- og møderumsskærme


Byd dine gæster velkommen med én eller flere informationsskærme i receptionen samt møderumsskærme uden for hvert mødelokale, og skab rammerne for et serviceminded og informativt miljø.

Fremvis f.eks. et oversigtsbillede for bookede møder med informationer om lokale, mødetitel, start- og sluttidspunkt samt mødeansvarlig. Oversigten viser de møder, hvor receptionens skærm er inviteret med som en ressource og dette betyder, at der kan oprettes møder, der ikke har tilknyttet et mødelokale eller gæster, men som alligevel skal kunne ses på oversigten. Mødet forsvinder fra oversigten når det er afholdt.

Understøt informationsskærmene i receptionen og skab samtidigt overblik for både gæster og medarbejdere ved udenfor hvert mødelokale at placere en skærm, på hvilken der fremgår informationer om aktiviteter i selvsamme lokale. Med en møderumsskærm skabes et miljø, hvor modtageren hurtigt får et informativt overblik over diverse begivenheder og navigering imellem møder, foredrag og undervisning bliver langt mere overskueligt.

Som udgangspunkt vises alle dagens møder i lokalet med information om tid, emne, arrangørens navn og telefonnummer samt eventuelt mødedeltagere (kan tilpasses efter ønske). Skærmen, der kan være en normal skærm eller en touchskærm, har grøn baggrund, når mødelokalet er ledigt og rød baggrund, når det er optaget. Er skærmen med touchfunktion kan et ledigt lokale

 


 


bookes direkte på skærmen, hvilket giver medarbejderne mulighed for spontant at finde et ledigt lokale og reservere det til næste møde. Et møde kan også forlænges direkte på skærmen med varighed tilpasset de øvrige bookinger, hvorefter bookingen vil fremgå af mødelokalets kalender og dermed også på informationsskærmen i receptionen.

Integreres AVCs DisplaySystem i Outlook via CONCIERGE SERVICES skabes der på en enkel og let håndterbar måde overblik over ressourceforholdene. CONCIERGE SERVICES er et mødebooking-system fra vor samarbejdspartner Fischer&Kerrn. Systemet trækker data fra Outlook og sammensætter et oversigtsbillede, der så kan fremvises i receptionen og på møderumsskærmen. Ved booking direkte på skærmen ved mødelokalet overføres data til kalenderen, således at oversigtsbilledet i receptionen automatisk opdateres. Systemet gør det særdeles let at booke mødelokaler, og med den udvidede udgave desuden kontorpladser, parkeringspladser, øvrige ressourcer samt forplejning og andre services til møder. I den udvidede udgave er der endvidere et gæsteregistreringssystem, der giver mulighed for professionel håndtering af gæster, print af gæstekort samt selvregistrering fra f.eks. info kiosk.

Med møderumsskærmen gøres hverdagen nemmere når der skal koordineres og navigeres rundt mellem møder, konferencer, lektioner, foredrag m.v. og der opnås et serviceminded og brugervenligt miljø.


Læs mere om CONCIERGE SERVICES på Fischer&Kerrns hjemmeside

 

 

 

 


Møderumsskærmens fordele:
- Enkel og informativ visualisering af ressourcer for
   både bruger/kunder og medarbejdere.
- Central administration af mødelokaler og
  bookings. Mødecenter kan tildele mødelokaler til
  brugere og omrokere eksisterende bookings.
- Ved brug af touchskærme eller iPads ved
  mødelokalerne kan booking foretages direkte fra
  skærmen, hvorefter Outlook automatisk opdateres.

CONCIERGE SERVICES tilbyder yderligere tilkøbsmoduler, der giver mulighed for: 
- Booking af mødelokaler ud fra kriterier som
  f.eks. størrelse, tilgængelighed og beliggenhed.
- Booking af fleksible kontorpladser/hot desks.
- Booking af øvrige ressourcer som f.eks. biler,
  parkeringspladser og AV-udstyr.
- Bestilling af forplejning og services til møder.
- Automatisk eksport til økonomisystem.
- Rapportudtræk af f.eks. vareforbrug, leveringer,
  statistikker etc.
- Bestillingsvarsel på varenumre.
- Reservation af tid til opdækning/afrydning i
  mødelokalernes kalender.
- Digital skiltning i receptionen eller kantinen.
- Ind- og udregistrering af gæster.
- Gæstekort med navn, logo, internetkode, m.v.
- Mulighed for infostander, hvor gæster selv
  kan foretage indregistreringen.
Bestil et gratis og uforpligtende besøg af en
konsulent

AVC.dk er CO2 neutral
Hos AVC prioriterer vi miljøet
og senest er vores hjemme-
side blevet CO2 neutral.